Andre verdensmål vi også bidrager til - XL-Brejnholt

Sikre alle har adgang til pålidelig bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. 

I fht verdensmål #7 vil vi bidrage til delmål 7.2, som handler om at øge andelen af vedvarende energi i det globale energimix. Et af de initiativer, vi har i gang, er at undersøge, hvor og hvordan vi kan omlægge mere af vores el- og varmeforbrug til vedvarende energi f.eks gennem solpaneler. Samtidig har vi har en bilpolitik, hvor nye firmabiler er eldrevne eller plug-in hybrid-biler, og at XL-Byg Brejnholt understøtter den nødvendige lade-infrastruktur både på hjemmeadresser og på de fleste af vores lokationer. I øvrigt kører stort set alle vores gaffeltrucks på el. Hvilket i øvrigt også bidrager til delmål 3.9 om at øge sundheden ved at mindske luftforurening.  

Samtidig har vi fokus på at minimere vores eget forbrug og udledning både i forhold til driften af bygninger, transport af varer og selve de varer, vi handler med. I forhold til transport har vi derfor gennemført omfattende computersimulationer i 2018 for at reducere kørselsbehov og CO2 udledning fra transporten mellem vores forretninger og ud på byggepladserne (dette bidrager også til delmål #11.6).  Vi har valgt en decentral distributionsstruktur, som i følge computersimulationerne har givet os en anslået besparelse på op mod 35% i af kørte kilometer og dermed en betragtelig reduktion i CO2 udledning per år2. Vi holder kontinuerligt øje med muligheder for optimering på kørsel  

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder. 

Dette er et særligt opmærksomhedspunkt i byggebranchen, der i høj grad udgøres af mænd. Et område, vi arbejder med, er at tiltrække flere kvinder samt at øge diversiteten i bred forstand i vores forretninger. Vi ønsker i tråd med delmål 5.5 at sikre kvinder fuld og effektiv deltagelse og mulighed. Derfor forsøger vi at afdække og undgå eventuelle blinde vinkler både i f.eks rekruttering og karriereudvikling. 

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.  

Vi bidrager bl.a. til delmål 4.7 om viden omkring bæredygtig udvikling. Det gør vi igennem kontinuerlig uddannelse af vores medarbejdere og igennem dialog med vores kunder og leverandører om bæredygtighed, herunder miljøhensyn, menneskerettigheder og sociale aspekter som indeklima og økonomiske. Herudover ønsker vi, at være en seriøs medspiller, når det kommer til delmål 4.3 og 4.4, der handler om, at sikre unge og voksne kvinder og mænd adgang og relevante færdigheder og kompetencer til beskæftigelse. Dette mål hænger tæt sammen med delmål 8.5.