FN's Verdensmål - XL-Brejnholt

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

  • Delmål 15.2 – Fremskridt i forhold til bæredygtig skovforvaltning. Dette mål hænger tæt sammen med delmål 12.2). 

Her er hvad vi gør:

Under verdensmål #15 bidrager vi blandt andet til bæredygtig skovforvaltning (delmål 15.2 og 12.2). Det gør vi ved at sælge certificeret træ. Derfor er alle vores forretninger FSC og PEFC certificerede. Vi gør os umage for at indkøbe og sælge certificeret træ og trævareprodukter. Ved at handle med certificeret træ bidrager vi også til biodiversitet (delmål 15.5) samt at menneskerettighederne overholdes.

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

  • Delmål 12.2 om bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer, som er tæt forbundet med delmål 15.2 
  • Delmål 12.5, hvorved affaldsgenereringen inden 2030 skal reduceres væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.  
  • Delmål 12.6, hvormed virksomheder opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Her er hvad vi gør:

Delmål 12.2, der er tæt forbundet med delmål 15.2, handler om bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer. Måden, hvorpå vi bidrager til dette er blandt andet at forhandle FSC og PEFC certificeret træ, som netop er med til at sikre bæredygtig forvaltning af naturressourcer. Herudover har vi fokus på at sortere vores affald, således at det kan genbruges og genanvendes. Også i vores indkøb og dagligdag forsøger vi så vidt muligt at bruge genanvendte materiale. Eksempler er de paller og strøer, samt den plast, vi bruger til emballering af varer, genbrugeligt materiale f.eks. papkopper til kaffe og genbrug eksempelvis reoler og kontormøbler. Dette bidrager til delmål 12.5, der handler om at minimere  mængden af affald både gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug. Vi rapporterer igennem årlige ESG-rapportering, hvilket er i tråd med delmål 12.6, der opfordrer virksomheder til at benytte bæredygtig praksis og til at til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

  • Delmål 8.4 – der handler om at forbedre den globale ressourceeffektivitet inden for forbrug og produktion, kort sagt handler det om at mindske materialeforbruget. 
  • Delmål 8.5bidrage til at opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi. 

Her er hvad vi gør:

Delmål 8.4 handler kort sagt om at minimere ressourceforbruget. Dette bidrager vi i XL-Byg Brejnholt blandt andet til  ved hjælpe kunder med at bestille de rette varer og de rette mængder og ved at støtte op om istandsættelse og ibrugtagning af eksisterende bygninger, der hvor det kan lade sig gøre, fremfor at rive ned og bygge nyt. Vi gør det naturligvis igennem vores forretning, men vi gør i øvrigt også selv brug af princippet i vores afdelinger, eksempelvis er en af vores lagerhaller en gammel kornsilo.

Vi bidrager også til delmål 8.5, der har fokus på beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle. Derfor har XL-Byg Brejnholt-gruppen som målsætning, at vi ansætter personale uafhængig af alder, køn, nationalitet, sexualitet, race eller religion mv. Herudover har vi som målsætning, at 10 pct. af personalet er personer, der står på kanten af arbejdsmarkedet, det kan være folk på omskolingsforløb o.l. f.eks. tidligere håndværkere, som har været ude for arbejdsskader eller andre, som af en eller anden grund har nedsat arbejdsfunktion. Vi har derudover som målsætning at bidrage til integrationsindsatsen ved i relevante roller at ansætte medarbejdere, som stadig er i gang med at lære dansk. Vi har i øvrigt en bred skare af lærlinge, folk i lære, i praktik, studentermedhjælpere og unge og seniorarbejdere.

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

  • Delmål 3.5, der handler om at forbygge og behandle misbrug og skadeligt forbrug af alkohol 
  • Delmål 3.9 har til hensigt at reducere antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening væsentligt. 

Her er hvad vi gør:

I XL-Byg Brejnholt ønsker vi have et sundt, socialt og positivt arbejdsmiljø. Derfor har vi fokus på at sikre ordentlige arbejdsforhold og et sundt indeklima. Det har længe været vigtigt for os, at for eksempel gaffeltrucks kører på el, og at lastvogne ikke kører i tomgang, således at der ikke opstår luftforurening omkring medarbejdere. Dette bidrager til delmål 3.9. Herudover tilbyder vi f.eks. rygestopkurser, og i fald af skadeligt forbrug af alkohol eller anden misbrug også behandling herfor, hvilket bidrager til delmål 3.5.

Herudover bidrager vi også til SDG #7 om bæredygtig energi, #5 om ligestilling mellem kønnene og #4 om uddannelse.